RESTful Web Service Giriş

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda RESTful web service konusuna ufak bir giriş yapmış olucağım.

RESTful-REST

REST : Representational State Transfer. Server ve Client arasında iletişim kurmayı kolaylaştıran bir yapıdır. REST service kullanan yapılara ise RESTful denmektedir. RESTful HTTP ile paralel bir yapıdadır ve iyi anlaşırlar
Veri alışverişini kompleks yapılar(SOAP,RPC) yerine RESTful ile kolay, hızlı ve hafif bir şekilde yapılabilir.

 

Restful birçok response tipini destekler. Bunların en başında , muhtemelen sizinde ilk aklınıza gelen, JSON gelir.

JSON, XML’e göre veri boyutunu oldulça düşüren bir yapı.  REST service’ler;

  • Platform bağımsızdır. (Unix, Mac vs)
  • Dil bağımsızdır. (C# , Java ile konuşabilir)
  • Kolay anlaşılabilir, esnek ve geliştirebilinirdir.
  • HTTP protokolleri ile çalışır.

Restful servisler ile data’larımızı istediğimiz formatlarda alabiliriz.

Bunlar ; HTMLXMLJSONTEXTPDF olabilir.

Gerçek zamanlı(real time) sistemlerde data’lar için JSON tercih edilir. Json, parse edilmesi kolay ,hızlı , ufak ve sağlam bir yapıda olan veri taşıma sistemidir.

Restful , Client ve Server arasında stateless(durumsuz) kuralına uyar. Stateless, client ve server arasındaki her istek yeni bir istek gibi algılanır. Çünkü Rest , Http stateless protokülünü tercih etmiştir.

Restful kaynaklara ulaşmak için HTTP standart methodları ile ulaşır.

POST, GET, PUT, DELETE vs. HTTP methodlarına zamanı geldiginde değinicem ancak Restful servislerine başlamadan önce en azından ne olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olunması işleri kolaylaştıracaktır.

Restful içerisinde HTTP methodlarını genelde şu durumlar için kullanıcağız/kullanımı tavsiye edilir;

  • POST : Create/İnsert data
  • GET : Retrieve data
  • PUT : Update data
  • DELETE : Delete data

* Restful web servis giriş yazısı için söyleyeceklerim bu kadar , fazla uzatmayalım.

* Zamanı geldiğinde daha detaylı olarak değiniceğim.

* Mutlu kalın, Kod’la kalın ve bol bol Çay için

~ Alican Akkus

2241 Total Views 1 Views Today